Fjármál

Miðflokkurinn í Hafnarfirði ætlar að:

 • greiða niður miklar skuldir sveitarfélagsins og sýna ábyrga fjármálastjórn.
 • hækka tekjuviðmið elli- og örorkulífeyrisþega til að þeir njóti afsláttar á fasteignagjöldum. Hafnarfjörður á að vera leiðandi sveitarfélag hvað þetta varðar.
 • tryggja að ungt fólk sem er að eignast sína fyrstu íbúð njóti tekjutengds afsláttar á fasteignagjöldum til jafns við elli- og örorkulífeyrisþega.
 • lækka fasteignagjöld vegna atvinnustarfsemi.
 • auka íbúalýðræði og gefa íbúum kost á að hafa áhrif á forgangsröðun verkefna, að undangenginni kynningu á þeim, með rafrænum kosningum áður en gengið er frá fjárhagsáætlun hvers árs.


Skólamál

Miðflokkurinn í Hafnarfirði ætlar að:

 • setja nemandann í fyrsta sæti og veita þeim sem þurfa einstaklingsmiðað nám.
 • auka vægi verklegra greina, listgreina og íþrótta í grunnskólum og efla aðgengi elstu bekkja í grunnskóla að verknámi í valgreinum með samstarfi við Tækniskólann í Hafnarfirði.
 • afnema gjald fyrir máltíðir í grunnskólum.
 • efla úrræði fyrir ungt fólk með sérþarfir og auka fjármagn til sérkennslu og stuðnings.
 • stuðla að niðurfellingu heimanáms í grunnskólum.
 • viðurkenna leikskólann sem fyrsta skólastigið og vinna að bættum starfsaðstæðum innan leikskólans í samstarfi við hagsmunaaðila.
 • efla Vinnuskóla Hafnarfjarðar með fjölbreyttu og auknu starfsvali.
 • skoða aukið framlag til foreldra sem þurfa að reiða sig á þjónustu dagforeldra.


Velferðarmál

Miðflokkurinn í Hafnarfirði ætlar að:

 • beita sér fyrir því að í Hafnarfirði verði veitt vönduð geðheilbrigðisþjónusta. Áhersla verður lögð á forvarnir, fræðslu, snemmtæka íhlutun og eftirfylgd á öllum stigum skólakerfis.
 • beita sér fyrir málefnum fatlaðs fólks í sveitarfélaginu m.a. með því að endurskoða fyrirkomulag ferðaþjónustu.
 • skoða hvernig hlúa megi betur að innflytjendum og erlendu vinnuafli í bæjarfélaginu varðandi húsnæði og atvinnumál.
 • beita sér í málefnum húsnæðislausra.
 • beita sér fyrir auknum frístundastyrk barna og jafnvel tekjutengja til að auka jöfnuð milli stétta.
 • stuðla að því að byggðar verði félagslegar íbúðir.


Skipulagsmál

Miðflokkurinn í Hafnarfirði ætlar að:

 • leggja áherslu á uppbyggingu byggingahverfa með hagkvæmt húsnæðisverð að leiðarljósi.
 • fjölga íbúðarúrræðum fyrir aldraða ásamt dvalar- og hjúkrunarheimilum.
 • lækka lóðaverð bæði vegna íbúðalóða og atvinnulóða og einfalda byggingaskilmála.
 • greiða fyrir að stofnuð verði leigu- og sjálfseignarfélög sem ekki eru hagnaðardrifin. Þau munu bjóða upp á íbúðir í langtímaleigu á viðráðanlegu verði.
 • leggja áherslu að tryggt sé í skipulagi að þjónustukjarnar séu fyrir hendi í nýjum og nýlegum hverfum.
 • verja útivistarsvæðin í bæjarlandinu og bæta aðgengi og aðstöðu.
 • auka skógrækt og gróður í bæjarlandinu.
 • beita sér fyrir því að varanleg lausn verði fundin á Hamraneslínu.
 • beita sér fyrir því að framkvæmdir á vegum bæjarins fari í útboð.


Samgöngumál

Miðflokkurinn í Hafnarfirði ætlar að:

 • beita sér af alefli fyrir endurbótum á Reykjanesbraut í gegnum bæinn.
 • hraða sem kostur er framkvæmdum við Ásvallarbraut.
 • auka þjónustu Strætó á álagstímum og auka hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum bæjarbúa með jákvæðum hvötum.
 • sjá til þess að bærinn og götur hans verði markvisst og reglulega þrifnar m.a. til að sporna við svifryksmengun.
 • auka snjómokstur og söndun á fjölnota stígum á vetrum.
 • auka fjármagn í viðhald gatna í bæjarfélaginu.
 • stuðla að auknum hraðhleðslustöðvum fyrir rafbíla.


Hafnarmál

Miðflokkurinn í Hafnarfirði ætlar að:

 • skoða kosti og galla varðandi sameiningu við Faxaflóahafnir með það að markmiði að auka umferð um höfnina.
 • beita sér fyrir frekari vexti m.a. með stækkun á höfninni í Straumsvík.
 • gera gangskör að því að snyrta og lagfæra bryggjusvæði við Norðurbakka.


Íþrótta- og lýðheilsumál

Miðflokkurinn í Hafnarfirði ætlar að:

 • láta gera óháða og faglega úttekt á þörfum nýrra íþróttamannvirkja allra greina íþrótta.
 • tryggja að einstaklingar undir lögaldri og námsmenn með lögheimili í Hafnarfirði fái frítt í sund.
 • beita sér fyrir hærri frístundastyrk barna vegna íþrótta- og tómsdundaiðkunar.
 • beita sér fyrir auknu félagsstarfi fyrir ungt fólk og styðja við fjölskylduvæna afþreyingu.
 • bæta aðstöðu hundaeigenda með nýtt útivistarsvæði í huga.